Category Archives: KINH NGHIỆM

Điều kiện mua nhà ở xã hội? thủ tục mua như nào?

điều-kiện-mua-nhà-ở-xã-hội

Thống kê dữ liệu, Pearlland tìm thấy luật nhà ở 2014 có ghi “ Nhà ở xã hội  (NOXH ) là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này” Còn theo cách hiểu nôm na: Nhà […]